ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ          ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.          ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2019          ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ          Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων Δ.Ε. 2019          

In order to look for bailiffs in Greece, click here

ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 56
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.


Πρακτικά έκτακτης ολομέλειας στην Αθήνα- Ιούνιος 2007

Επιμέλεια: Διονύσιος Κριάρης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 36 -ΑΘΗΝΑ
ΓΕΝΙΚΗ (ΕΚΤΑΚΤΗ) ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΟΔΕΕ ΣΤΙΣ 30-6-2007

                         
Στην Αθήνα σήμερα στις 30-6-2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 σύμφωνα με την από 4-6-07 πρόσκληση της εκτελεστικής Γραμ. προς τους Αντιπροσώπους, συνήλθαν σε έκτακτη συνέλευση οι αντιπρόσωποι της Ο.Δ.Ε.Ε. στην Αθήνα και στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» που είναι Πανεπιστημίου αρ. 52, στο σημείο αυτό ο Γραμματέας της Ε.Γ. προσκόμισε  την από 5-6-07 Εφημερίδα Αυγή, στην οποία είχε δημοσιευτεί η πρόσκληση για την Γ.Σ. των αντιπροσώπων σύμφωνα με το νόμο 2318/95 με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1) Υπόδειξη εκπροσώπων του Κλάδου για το Ταμείο Νομικών και το Ταμείο Προνοίας Δικαστικών επιμελητών, 2) Χωρισμός της ολομέλειας σε τμήματα με επικεφαλής μέλη της Ε.Γ. για επεξεργασία θεμάτων Θέματα: α)Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός Διατάξεων ΚΕΔΕ, β) Επικουρική Ασφάλιση, γ) Αύξηση Αμοιβών, δ) Απλοποίηση και κατάργηση ενσήμων ε) Τροποποίηση διατάξεων του Κωδ. Δικ. Επιμελητών και Κωδ. Πολ. Δικ. Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης εκλέγηκε ο κ. Μήτσης Γεώργιος, αντιπρόεδρος η κ. Γιαλελή Μαρία, κ. Γραμματέας η κ. Πατεροπούλου Κανέλλα.
Μετά την εκλογή αυτή άρχισαν οι εργασίες:
1ο Θέμα:
Υπόδειξη εκπροσώπων του κλάδου για το Ταμείο Νομικών και το Ταμείο Προνοίας Δικ. Επιμελητών.
Υποψήφιοι Ταμείο Νομικών: 1) Πάσογλου Αβραάμ, 2) Διονύσιος Κριάρης.
Δήλωση κ. Πρεκετέ:
Όποιος εκλέγει θα ορίσει και τον αναπληρωτή του και ο ίδιος θα είναι πάντα δίπλα σε αυτόν που θα εκλεγεί, στον οποίον θα προσφέρει την πείρα του και την βοήθειά του.
Δήλωση Αβραάμ Πάσογλου:
Εναντίον της Αρχής ενός ανδρός δεν υπάρχουν θέσεις εξοφιτσιο για κανέναν, κανένας δεν είναι αυτοκράτορας, θεωρεί ότι η συμμετοχή σε οποιαδήποτε φορέα πρέπει να γίνεται με το κριτήριο προσφοράς και συνθηκών, γι’ αυτό θέτει τον εαυτό του σε υποψηφιότητα διότι θεωρεί ότι και το χρόνο έχει γι’ αυτό και η προσφορά του θα ΄χει αποτέλεσμα και θα ενημερώνει τους συναδέλφους κάτι το οποίο ο παλιός εκπρόσωπος δεν έκανε.
Δήλωση Κριάρη Διονύσιου:
Είναι μια τριετία σημαντική για το Ασφαλιστικό, καλή για κάποια πράγματα, έχει δώσει σημείο γραφής σ’ αυτό το Χώρο και θέτει τον εαυτό του σε υποψηφιότητα.
Άρχισε η ψηφοφορία για το Τ. Νομικών
Έλαβαν: α) Κριάρης 9 ψήφους και β) Πάσογλου 15 ψήφους λευκά 3 (7,8,9 ψηφοδέλτια).
Εκλέγεται ο κ. Αβραάμ Πάσογλου (τακτικό μέλος), και αναπληρωτής ο κ. Διονύσιος Κριάρης.
Δήλωση κ. Πάσογλου: ευχαριστεί για την εκλογή και δηλώνει ξανά ότι θα ενημερώνει τους Συλλόγους και την Ομοσπονδία σε καθημερινή Βάση.
Υποψηφιότητες Ταμείο Προνοίας:
1)Παύλος Γεναιόπουλος, 2) Μήτσης Γεώργιος, 3) Χαβαλές Γιάννης, 4) Καζάκης Σωτήριος, 5) Χρυσομάλλου  Τάσος, 6) Χαλκιαδάκης Γιάννης, εξελέγησαν : 1) Μήτσης Γεώργιος 9 Ψήφους, 2) Καζάκης Σωτήριος 7 ψήφους, 3) Χαβαλές Γιάννης 7 ψήφους.
Αναπληρωματικά μέλη υποψηφιότητες:
1) Χρυσός Δημήτριος, 2) Γιαλελή Μαρία, 3) Φενερλή Χρήστο, 4) Διαμαντή Πρεβεζιάνο.
Εκλέγησαν: 1) Γιαλελή Μαρία 9 ψήφους, 2) Χρυσός Δημ. 8 ψήφους, 3) Φενερλή Χρήστος 6 ψήφους (αναπληρωματικά μέλη).
 Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΟΔΕΕ για την συνάντηση του με το Δικηγορικό Σύλλογο για κοινή ημερίδα για τις Αστ. Εταιρείες. Ο Πρόεδρος της Κρήτης φέρνει το Αίτημα του για σύσταση Αστ. Εταιρειών στο Σύλλογό του και ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ζήτημα αυτό.
Πρόταση του κ. Πρεκετέ:
 Να επεξεργαστούν τα σχέδια που υπάρχουν για τις Αστικές Εταιρείες να μελετηθούν προτάσεις και στο τέλος Οκτωβρίου να ψηφίσουμε τελικά γι’ αυτό το ζήτημα στο Υπουργείο, είτε θετικά είτε αρνητικά.
Ο κ. Καρπαθάκης σε ερώτηση που του έγινε αν απευθύνθηκε κατ’ ευθείαν στο Υπουργείο, απάντησε ότι ναι, διότι αυτό προβλέπει το άρθρο.
 Κ.  Χαλκιαδάκης: Τονίζει ότι πήρε μια απόφαση σε συντριπτική πλειοψηφία, ο Σύλλογος της Αθήνας που έλεγε ότι δεν θέλει τις Αστ. Εταιρείες, ζήτησε την κατάργηση του άρθρου 21 παρ. 2, το έστειλε στην Ομοσπονδία, η οποία δεν το έφερε ποτέ σε συζήτηση και έμεινε έτσι το θέμα.
Όσον αφορά το Σύλλογο της Κρήτης και το αίτημα της για Ίδρυση Αστ. Εταιρειών έπρεπε να το φέρει πρώτα στην ολομέλεια της Ομοσπονδίας και η Ομοσπονδία  να στο στείλει στο Υπουργείο.
Βάζει το ζήτημα στην Βάση της Δεοντολογίας και όχι στην νομιμότητά  της, ηθικά δεν είχε το δικαίωμα.
Τονίζει επίσης το άρθρο 25, για τις μερίδες των εταίρων, υπάρχει πρόβλημα.
 κ. Πάσογλου: η Ομοσπονδία έχει διαθέσει εξ ολομέλειες για το θέμα των Αστ. Εταιρειών, όχι για την κατάργησή τους,  αλλά για να καταρτιστεί άρτιο σχέδιο για την καλή λειτουργία τους, γνώμη του είναι ότι δεν μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτό δηλ στην Ίδρυση τους. Ζητάει να συζητηθεί σε άλλη ολομέλεια πιο προσεκτικά.
Κ. Καζάκης: Αναφέρεται στην Καστοριά στην αποχώρηση του κ. Χαλκιαδάκη από την ψηφοφορία  της ολομέλειας περ. Αστ. Εταιρειών και ότι είπε αποχωρώντας ότι θα προσβάλει κάθε απόφαση της ομοσπονδίας για να συζητά θέματα Αστ. Εταιρείων.
Ο κάθε σύλλογος δικαιούται να θέλει τις Αστ. Εταιρείες, όμως στον Σύλλογο της Αθήνα δεν είναι εφικτό.
Κ. Αναγνωστόπουλος: Δεν είναι στο χέρι της Ομοσπονδίας να καταργήσει το άρθρο 21,  το Υπουργείο δεν θα το καταργήσει.
Κ. Χαβαλές: είχε την εντύπωση ότι η Πάτρα δεν θέλει τις Αστ. Εταιρείες, κρατάει επιφύλαξη για την άλλη ολομέλεια. Προτείνει η ολομέλεια να συζητήσει το πόνημα, υπό μια παρατήρηση, να λάβουν υπόψη οι αντιπρόσωποι της Ομοσπ. Την απόφαση της Γ/ν Συνέλευσης της Αθήνας κατά των Αστ. Εταιρειών κακώς τότε ο σύλλογος δεν έστειλε την απόφαση της Γεν. Συνέλευσης στο Υπουργείο. Να γίνει σε κάθε σύλλογο συνέλευση γι’ αυτό το θέμα.
Κ.Κριάρης: Η ολομέλεια φαίνεται ότι δεν επιθυμεί την κατάργηση του άρθρου αυτού, τότε γιατί να το συζητάμε, δεν μπορείς να στερήσεις το δικαίωμα στον εκάστοτε σύλλογο αμα θέλει να τις δημιουργήσει.
Κ. Κατραμάδου: Ερώτημα:  αν έχει ο Υπουργός στα χέρια του το καταστατικό Αστ. Εταιρείας που θέλει ο Σύλλογος της Κρήτης.
Κ. Καρπαθάκη: Απάντηση: το έστειλε σε 2 επικοινωνία με την κ. Ρομαντζά, πρέπει να απαντήσει  άμεσα στο Υπουργείο η ομοσπονδία.
Κ. Χαρατζής: Είναι υποχρεωμένη η ομοσπονδία να απαντήσει στο Υπουργείο. Να μην πάρουμε σαν μπούσουλα το σχέδιο των Αστ. Εταιρειών του Δικ. Συλλόγου, να το εξετάσουμε εμείς, να το μελετήσουμε σε άλλη ολομέλεια και δεν μπορούμε να αγνοούμε τις Συνελεύσεις του εκάστοτε Συλλόγου.
Κ. Γογολόπουλος: Υπάρχει ένα σχέδιο και πρέπει να το βελτιώσουμε, να μη χάνουμε χρόνο.
Κ. Τσιριγώτης: Να μην εκτεθούμε στο Υπουργείο (υπερήμεροι), και στελέχη και να έχουμε και άποψη, Να βάλουμε χρονοδιάγραμμα να κλείσει το θέμα.
Κ. Πρεκετές: Πρόταση: Να κρατάμε ψηλά το κύρος του Οργάνου της Ομοσπονδίας. Θέλει βοήθεια στην Γραμματεία από όλους για να γίνει σωστή δουλειά στο τελικό σχέδιο (πόνημα). Κοινή επιστολή στο Υπουργείο για παράταση του ολοκλ. Σχεδίου στην έκτακτη ολομέλεια του Οκτωβρίου.
Χρήστος Μιχαλόπουλος: Παρουσίαση βιβλίου του.
Συνέχεια μετά γεύματος.
κ. Πρεκετές θέμα 2:
α) Επικεφαλής μέλος του εκσυγχρονισμού και αναμόρφωσης διατάξεων του ΚΕΔΕ επιλέγεται ο κ. Διονύσιος Κριάρης, μέλη: κ. Παντουβέρης, Δημοσθένης Τσιριγώτης, Πατεροπούλου Κανέλλα.
Β) Συγχώνευση Ταμείων στο Ταμείο Νομικών με το Ταμείο Μηχανικών επικεφαλής ο κ. Πρεκετές, μέλη: Γ. Χαβαλές, Κυδωνάκης, Χαρατζής, Καζάκης
Γ)Αυξηση αμοιβών : επικεφαλής Αβραάμ Πάσολγου, μέλη: Γιάννης, Χαρατζής.
Δ)Απλοποίηση και κατάργηση ενσήμων, επικεφαλής: ο κ. Γιάννης Χαλκιαδάκης, μέλη: Ε. Πρεκετές, Ζαχάκος, Καζάκης, Ροϊδης.
Ε) Τροποποίηση Διατάξεων του Κωδ. Δικ. Επιμελητών, επικεφαλής: ο κ. Γιάννης Φλώρος, μέλη: Τσιτσώνης, Γεναιόπουλος, Μήτσης, Γραμματοπούλου, Μπασταλέ, Αναγνωστόπουλος.
Κ. Πρεκετές: οποίοι επιθυμούν να μπουν στις ομάδες να το δηλώσουν, όπως και προτάσεις μέχρι της 20/10.
Κ. Ζαχάκος: θέλει να συμμετάσχει σ’ όλες πλην του ΚΕΔΕ που δεν γνωρίζει.
Κ. Καρπαθάκης: προτάσεις κάθε συλλόγου στους επικεφαλείς των επιτροπών
Κ. Τσιριγώτης: θεωρεί ότι είναι χάσιμο Χρόνου οι επιτροπές.
Να ζητηθεί  από το υπουργείο να συμμετέχουμε οι δικ. Επιμελητές ως παρατηρητές στις νομιμοπαρασκευαστικές επιτροπές του.
Να επιδιωχθεί κοινή επιτροπή για τον Κ.ΠολΔ. με δικηγόρους, συμβ/φους και Υποθηκοφύλακες. Απαιτείται να συσταθούν επιτροπές για : πρόσβαση με δημόσια Αρχεία – Ενιαία ή και προεισπρατόμενη αμοιβή.
Κ. Μπαντουρβέρης: Συμφωνεί με τις επιτροπές.
Κ. Πρεκετές: Οι Επιτροπές να συναντιούνται συχνά για γρήγορο αποτέλεσμα να μιλάνε τηλεφωνικώς με προτάσεις, καλή διάθεση να υπάρχει, να υπάρχουν σταθερές.
Στο σημείο αυτό τελείωσαν οι εργασίες της ολομέλειας και ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κήρυξε την λήψη των εργασιών της.

                                  Ο Πρόεδρος           Η Γραμματέας


Στις 01/02/2008


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
 
ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ"
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/ 26.7.2018
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡ. 5/2018 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2018 -2019 Φ.Ε.Κ. 4179/τ. Β΄21.09.2018
 
ΠΟΛ 1043/18 (ΦΕΚ Β΄/21.3.18)
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ-ΚΕΔΕ Ν. 4512/18
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
ΟΔΗΓΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (μέγεθος: 1393ΚΒ)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (Φ.Ε.Κ. 5869 τ. Β΄/31.12.2018) (μέγεθος: 117 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ ¨Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ" (ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ Ν.4335/2015) (μέγεθος: 354 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ & E-SERVICE" (μέγεθος: 1884 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ" (μέγεθος: 696 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ" (μέγεθος: 245 KB)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΑ ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α. ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4335/2015 (μέγεθος: 217 KB)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΦΕΚ 2899 τ.Β΄/30.12.15) (μέγεθος: 125 KB)
Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 (μέγεθος: 114 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 05/11/2014) (μέγεθος: 347KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES