ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ          ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.          ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2019          ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ          Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων Δ.Ε. 2019          

In order to look for bailiffs in Greece, click here

ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 56
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.


Πρακτικά τακτικής ολομέλειας στην Αθήνα- Απρίλιος 2007

Επιμέλεια: Διονύσιος Κριάρης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 35
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΟΔΕΕ- ΑΘΗΝΑ
ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα, στις 21-4-2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2342/2-4-07 πρόσκληση της εκτελεστικής Γραμματείας προς τους αντιπροσώπους, συνήλθαν σε τακτική μετά τις αρχαιρεσίες συνέλευση οι αντιπρόσωποι της ΟΔΕΕ στην Αθήνα και στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, που είναι στην οδό Πανεπιστημίου αρ. 52.
Στο σημείο αυτό ο Γραμματέας της Ε.Γ. προσκόμισε την από 3-4-2007 εφημερίδα  Αυγή στην οποία είχε δημοσιευτεί η πρόσκληση για την Γεν. Συνέλευση των αντιπροσώπων, σύμφωνα με τον 2318/95 ΚΔΕ με θέματα ημερήσιας Διάταξης: 1) Εκλογή Πρόεδρου της Ομοσπονδίας, 2) Εκλογή έξι  (6) μελών της Εκτ. Γραμματείας με ισάριθμα αναπληρωματικά και 3) Εκλογή τριών (3) μελών ελεγκτικής Επιτροπής με ισάριθμα αναπληρωματικά. Πρόεδρος της συνέλευσης εξελέγη ο κ. Χαράλαμπος Καρπαθάκης, στη συνέχεια  στην εφορευτική επιτροπή εξελέγησαν οι : α)Δημήτρης Τσιτσώνης, β) Μαρία Γιαλελή, γ) Πατεροπουλου Κανέλλα.
Στις 11:30 πμ. άνοιξε ο κατάλογος των υποψηφιοτήτων. Ορίσθηκε η εκλογή προέδρου να διενεργηθεί στις 12:30. Κατατέθηκαν οι παρακάτω Υποψηφιότητες  για Πρόεδρο.
1) Ευθύμιος Πρεκετές, 2) Τσιριγώτης Δημοσθένης, 3) Χαρατσής Σταμάτης, μετά τις τοποθετήσεις των άνω υποψηφίων ακολούθησε ψηφοφορία.
Τα ψηφοδέλτια που βρέθηκαν στην κάλπη ήταν 27.
Έλαβαν : 1) Ευθύμιος Πρεκετές 11 ψήφους, 2) Δημοσθένης Τσιριγώτης 8 ψήφους και 3) Σταμάτης Χαρατσής 8 Ψήφους.
Διενεργήθηκε επαναληπτική ψηφοφορία  στην οποία έλαβαν: 1) Ευθύμιος Πρεκετές 12 ψήφους, 2) Τσιριγώτης Δημοσθένης 7 ψήφους και 3) Σταμάτης Χαρατσής 8 ψήφους.
Πρόεδρος Εκλέγεται ο κ. Ευθύμιος Πρεκετές.
Στη συνέχεια διενεργήθηκε η ψηφοφορία  για τα μέλη της εκτελεστικής Γραμματείας και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Υποψήφιοι για την Εκτ. Γραμματεία ήταν: 1) Γεναιόπουλος Παύλος, 2) Γογολόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Διονύσιος Κριάρης, 3) Πάσογλου Αβρααμ, 4) Ροίδης Σεραφείμ, 5) Φλώρος Ιωάννης, 6) Χαβαλές Ιωάννης, 7) Χαλκιαδάκης Ιωάννης. Μετά την σχετική ψηφοφορία έλαβαν: 1) Γεναιόπουλος Παύλος 2 ψήφους, 2) Γογολόπουλος ψήφους 7, 3) Κριάρης ψήφους 8, 4) Πάσογλου 8 ψήφους, 5) Ροίδης 7 ψήφους, 6) Φλώρος 8 ψήφους, 7) Χαβαλές 6 ψήφους, 8) Χαλκιαδάκης 8 ψήφους.
Εκλέγονται τακτικά μέλη της εκτελεστικής Γραμματείας οι: Γογολόπουλος , Κριάρης, Πάσογλου, Ροίδης, Φλώρος, Χαλκιαδάκης.
Δεν εκλέγονται οι : Γεναιόπουλος, Χαβαλές, οι οποίοι εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη. Υποψήφιοι για την ελεγκτική Επιτροπή είναι: Γιάννης Νικόλαος, Μήτσης Γεώργιος, Μπασταλέ – Κατραμάδου Ελένη, Χρυσός Δημήτρης.
Μετά την σχετική ψηφοφορία έλαβαν: Γιάννης 10 ψήφοι, Μήτσης 12 ψήφοι Μπασταλέ 6 ψήφους, Χρυσός 10 ψήφους.
Εκλέγονται τακτικά μέλη: Γιάννης, Μήτσης, Χρυσός και αναπληρωματική Μπασταλέ – Κατραμάδου.
Στο σημείο αυτό τέλειωσαν οι εργασίες της ολομέλειας και ο πρόεδρος της Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών της.

                      Ο Πρόεδρος                   Ο Γραμματέας


Στις 01/02/2008


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
 
ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ"
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/ 26.7.2018
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡ. 5/2018 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2018 -2019 Φ.Ε.Κ. 4179/τ. Β΄21.09.2018
 
ΠΟΛ 1043/18 (ΦΕΚ Β΄/21.3.18)
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ-ΚΕΔΕ Ν. 4512/18
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
ΟΔΗΓΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (μέγεθος: 1393ΚΒ)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (Φ.Ε.Κ. 5869 τ. Β΄/31.12.2018) (μέγεθος: 117 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ ¨Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ" (ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ Ν.4335/2015) (μέγεθος: 354 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ & E-SERVICE" (μέγεθος: 1884 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ" (μέγεθος: 696 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ" (μέγεθος: 245 KB)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΑ ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α. ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4335/2015 (μέγεθος: 217 KB)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΦΕΚ 2899 τ.Β΄/30.12.15) (μέγεθος: 125 KB)
Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 (μέγεθος: 114 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 05/11/2014) (μέγεθος: 347KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES