ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ          ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.          ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2019          ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ          Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων Δ.Ε. 2019          

In order to look for bailiffs in Greece, click here

ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 56
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.


Πρακτικά της τακτικής ολομέλειας στις 22 Οκτωβρίου 2005 στην Αθήνα

Επιμέλεια: Διονύσιος Κριάρης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  32

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο.Δ.Ε.Ε.  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 

Στην Αθήνα σήμερα 22 Οκτωβρίου 2005 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00, σύμφωνα με την από 04/10/2005 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2024/05 πρόσκληση της Ε.Γ. της Ο.Δ.Ε.Ε. προς τους Αντιπροσώπους, συνήλθαν στην ετήσια  Τακτική Ολομέλεια οι αντιπρόσωποι της Ο.Δ.Ε.Ε.  στην Αθήνα και στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» που βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου αρ. 52 και σύμφωνα  με το βιβλίο παρουσίας παρόντες είναι 24 αντιπρόσωποι οι οποίοι υπέγραψαν στο σχετικό βιβλίο παρουσίας και απόντες είναι ο κ. Θεόδωρος Λάζαρης από το Σύλλογο Πατρών και ο κ. Χαράλαμπος Καρπαθάκης από το Σύλλογο Κρήτης.

Στο σημείο τούτο ο Πρόεδρος της ΟΔΕΕ Ευθύμιος Πρεκετές  προσκόμισε την από 01/10/2005 εφημερίδα ΑΥΓΗ στην οποία έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση της ολομέλειας σύμφωνα με τον 2318/1995 Κ.Δικ.Ε.  και την πρόσκληση προς τους αντιπροσώπους με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία είναι τα εξής:

1)      Πεπραγμένα Εκτελεστικής Γραμματείας. 

2)      Απολογισμός προηγούμενου χρόνου.

3)      Προϋπολογισμός επόμενου έτους.

Στο σημείο τούτο η ολομέλεια των παρόντων αντιπροσώπων της Ο.Δ.Ε.Ε. εξέλεξε το Προεδρείο που θα διευθύνει τις εργασίες της ολομέλειας και εξελέγησαν ομόφωνα  πρόεδρος ο κ. Ιωάννη Χαλκιαδάκης, Αντιπρόεδρος  ο κ. Αβραάμ Πάσογλου  και Γραμματέας ο κ. Σεραφείμ Ροϊδης, μετά δε την εκλογή του Προεδρείου άρχισαν οι εργασίες της ολομέλειας  με το πρώτο θέμα της πρόσκλησης.

Στο σημείο αυτό  ο Πρόεδρος της Ολομέλειας κ. Ιωάννης Χαλκιαδάκης κατέθεσε στο Προεδρείο της Ολομέλειας την από 22-9-2005 ευχαριστήρια επιστολή της επιτροπής αλληλεγγύης  για τους πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρκία και στο Κουρδιστάν  με την οποία ευχαριστούν την Ο.Δ.Ε.Ε.  για την προσφορά της που αποφασίστηκε  στην έκτακτη ολομέλεια της Αλεξανδρούπολης. Επίσης στο σημείο αυτό κατατέθηκαν από τον Σεραφείμ Ροίδη κ. Ηλία Ζαχάκο οι από 20-10-2005 και 21-10-2005 επιστολές (παρατηρήσεις των)  από την επιτροπή η οποία συστήθηκε και ψηφίστηκε από την ολομέλεια τον Οκτωβρίου 2004, η οποία θα εξέταζε  με τεκμηριωμένα στοιχεία την  υποχρεωτικότητα  ασφάλισης των Δικ. Επιμελητών  για την μετατροπή του Ταμείου Προνοίας  Δικ. Επιμελητών  από Ν.Π.Δ.Δ που είναι σήμερα σε Ν.Π.Ι.Δ σύμφωνα με την εισήγηση στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου 2004, οι οποίες και αναγνώσθηκαν στο Σώμα.

Μετά από όλα αυτά ο πρόεδρος της Ολομέλειας κ. Ιωάννης Χαλκιαδάκης  έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Ο.Δ.Ε.Ε να ενημερώσει στο Σώμα για το πρώτο θέμα της πρόσκλησης .

 Ο κ. Πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε. Ευθύμιος Πρεκετές ενημέρωσε τους αντιπροσώπους της Ο.Δ.Ε.Ε είπε τα εξής:

 Α) Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Ο.Δ.Ε.Ε. εγκρίθηκε  και δημοσιεύθηκε: η αύξηση για την κοινή εκτέλεση η οποία συνήλθε στο 20% σε όλα ανεξαιρέτως  τα κονδύλια. Β) Έγινε και λειτουργεί η ιστοσελίδα της Ο.Δ.Ε.Ε. την δ/νση της οποίας έχει δημοσιεύσει το περιοδικό Ισηγορία και εξυπηρετούνται  όλοι οι συνάδελφοι. Γ) το βιβλίο της Ο.ΔΕ.Ε. είναι στο τέλος του και πιστεύει ότι έως το τέλος του 2005 θα κυκλοφορήσει στις προθήκες των βιβλιοπωλείων, δ) έγινε και λειτουργεί η μετατροπή της εφημερίδας Ισηγορία σε Περιοδικό το οποίο είναι πιο εύχρηστο και πιο καλαίσθητο, ε) αυξήθηκαν σύμφωνα με τον Κ.Δ. Επιμελητών οι οργανικές θέσεις με το μικρότερο ποσοστό  όλων των εποχών, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 47 σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα ο στόχος της Ο.Δ.Ε.Ε. για την επόμενη αύξηση θα είναι η μείωση των οργανικών θέσεων σε κάποια από τα πρωτοδικεία της Ελλάδος. Στ) έγιναν και λειτούργησαν ομαλά τα σεμινάρια των επιτυχόντων  σε τμήματα ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη και με την απονομή των διπλωμάτων γιορτάστηκαν και τα δέκα χρόνια λειτουργίας της Ομοσπονδίας μας όπου και απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στην επιτροπή που συνέταξε τον Κ. Δ. Επιμελητών, στους: Υπουργό  Αν. Πεπονή, Πρόεδρο Αρ. Πάγου κ. Κάπο και στον πρώην πρόεδρο της Ο.Δ.Ε.Ε. Μανώλη Γραμματόπουλο, ζ) η Ο.Δ.Ε.Ε. κατέθεσε  προτάσεις Τροποποιήσεων Κ.Π.Δ. και βρίσκονται στα χέρια της επιτροπής  τροποποιήσεων Κ.Π.Δ., η) έγινε η πρόταση για να αναλάβει η ΟΔΕΕ τα δικόγραφα εξωτερικού και κατατέθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης , θ) είναι έτοιμη η πρόταση και η γνωμοδότηση  του Καθηγητού κ. Τσικρικά για την αύξηση ύλης στις διαπιστωτικές πράξεις, ι) έγινε έγγραφο και ζητήθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου πάγου γνωμοδότηση για τους πλειστηριασμούς που άρχισαν πριν από την τροποποίηση άρθρων Π.Δ. σε ότι αφορά την τιμή της πρώτης προσφοράς κ.λπ. καθώς και για το άρθρο 630 ΚΠΔ και μας απέστειλε την απάντηση με την οποία έγιναν σχεδόν δεκτές οι προτάσεις που έκανε η Ο.Δ.Ε.Ε, ια) Τροποποιήθηκε ο νόμος που επέτρεπε την  εκτέλεση κατά του Δημοσίου που κατά την άποψη της ΟΔΕΕ είναι αντισυνταγματική αυτή η τροποποίηση με την οποία δεν εκτελείται πλέον η Διαταγή πληρωμής κατά Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοσίου εάν δεν τελεσιδικισει, ιβ) η Ο.Δ.Ε.Ε. είναι από τα πρώτα μέλη της Διεθνούς ενώσεως που παρίσταται σε όλα τα συνέδρια και τις συνελεύσεις της Διεθνούς Ενώσεως Δικαστικών Επιμελητών και έτσι μας υπολογίζουν πολύ για τις προτάσεις τις οποίες καταθέτουμε, ένα δε εκ των συνεδρίων αυτών  έγινε στη Θεσσαλονίκη το οποίο συνδιοργανώθηκε  από την Ο.Δ.Ε.Ε. και το Δικηγορικό  Σύλλογο της Θεσσαλονίκης πήγε πολύ καλά, με την βοήθεια δε τη δική μας εντάχθηκε στη Διεθνή ένωση Δικ. Επιμελητών και η Κύπρος και έχουμε εξουσιοδότηση από την Διεθνή Ένωση και έχουμε επαφές με τους Βούλγαρους και Σκοπιανούς συναδέλφους μας για την ένταξη  και αυτών στην Διεθνή ένωση. Στο σημείο τούτο ο Πρόεδρος μας ανακοίνωσε ότι η Ο.Δ.Ε.Ε.  ανέλαβε την υποχρέωση από τη Διεθνή ένωση να διοργανώσει το 2006 Μεσογειακό Συνέδριο  της Διεθνούς στην Αθήνα, ιγ)  Σε ότι αφορά το άνοιγμα των επαγγελματιών σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. το δικό μας δεν ανοίγει όπως και των Συμβολαιογράφων με την παρέμβαση που έκανε η Διεθνής Ένωση, ιδ) εστάλει  ερωτηματολόγιο  από τη Διεθνή  ένωση για το πώς γίνεται η εξωδικαστική  είσπραξη απαιτήσεων στην Ελλάδα, το οποίο εστάλει και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Οικονομίας , εμείς απαντήσαμε ότι δεν έχουμε τέτοια αρμοδιότητα και υπενθύμισε την στάση μας στην έκτακτη ολομέλεια της Αλεξανδρούπολης που καταψηφίστηκε η πρόταση του εξώδικου Συμβιβασμού τον Ιούλιο του 2005, οι πληροφορίες δε που έχει από το Υπουργείο για το Θέμα αυτό είναι ότι σκέφτονται να δημιουργήσουν νέο σώμα  για τον εξώδικο Συμβιβασμό και επέστησε την προσοχή σε όλους εμάς για τις τυχόν ευθύνες που έχουμε με την στάση σας, σε ότι αφορά το φορολογικό μας θέμα είναι σε στασιμότητα , ιε)  η προσπάθεια μας τώρα συγκεντρώνεται στην αύξηση των αμοιβών Κ.Ε.Δ.Ε., ιστ) Το θέμα για αντιπρόσωποι  Δικ. Αρχής είναι στάσιμο διότι ο Δικ. Σύλλογος Αθηνών με τον Πρόεδρό του κ. Παξινό αντιδρούν σε αυτό το θέμα και ο κ. Παυλόπουλος καθυστερεί  να πάρει απόφαση, στο επόμενο διάστημα θα ζητήσει η ΕΓ.  να έχει μία συνάντηση μαζί του, ιζ) μας είπε κάποια πράγματα για το Τ. Ν. το οποίο τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζει  το θέμα των εισφορών μας χωρίς να υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο. Στο ότι αφορά την διαφήμιση σύμφωνα με την απόφαση της ολομέλειας 2004 οι συνάδελφοι στο σύνολό τους σεβάστηκαν την απόφαση αυτή εκτός ορισμένων που ακόμη και σήμερα διαφημίζονται  σε νομικά περιοδικά και αλλού. Στους στόχους της Ο.Δ.Ε.Ε. είναι η ανάληψη των διοικητικών δικογράφων η Ε.Γ. θα κάνει τις προτάσεις της. Στο σημείο αυτό διαβάστηκαν οι επιστολές – παραιτήσεις των κ. κ. Ζαχάκου και Ροϊδη από την επιτροπή για την εξεύρεση λύσης  στην υποχρεωτικότητα της εισφοράς στο Τ.Π.Δ.Ε. Ο κ. Σωτήρης Καζάκης διάβασε το πόρισμα της επιτροπής αυτής και το κατέθεσε στο προεδρείο της Ο.Δ.Ε.Ε. ο κ. Καζάκης στο σημείο αυτό σχολίασε τις επιστολές – παραιτήσεις και είπε ότι εμείς , Ζαχάκος και Ροϊδης φέραμε εμπόδια στην επιτροπή και για το λόγο από το πόρισμα που κατατέθηκε  ήταν μόνο των κ. Λίτσιου, Καζάκη, Γενναιόπουλου, ο δε κ. Δημοσθένης Τσιριγώτης είπε ότι κανείς από τους συνδικαλιστές δεν μπορεί  να αναλάβει το κόστος της μετατροπής του Τ.Π.Δ. Ε. από Ν.Π.Δ.Δ. σε Ν.Π.Ι.Δ. διότι κατά την άποψη του όταν ανοίξει το ασφαλιστικό το ταμείο μας θα συγχωνευθεί με κάποιο άλλο ταμείο και μάλιστα ασθενέστερο από το δικό μας. Πήρε το λόγο στο σημείο αυτό ο κ. Αναστάσιος Χρυσομάλου και είπε πως η επιτροπή με το πόρισμα που έφερε τελείωσε το έργο της. Στο σημείο τούτο ο κ. Σεραφείμ Ροϊδης απάντησε στον κ. Καζάκη, στις αιτιάσεις του ότι τάχα οι παραιτήσεις μας ήταν προσχεδιασμένες, και είπε ότι οι παραιτήσεις  μας στην ολομέλεια αυτή έπρεπε να κατατεθούν διότι η ολομέλεια μας όρισε μέλη της επιτροπής αυτής. Ο κ. Αβραάμ Πάσογλου πήρε το λόγο και είπε ότι δεν ισχύει η υποχρεωτικότητα της εισφοράς, για να καταργηθεί όμως θα πρέπει κάποιος από τους συναδέλφους να προσφύγει στα δικαστήρια  τα οποία κατά την άποψή του θα τον δικαιώσουν. Ο πρόεδρος του Συλλόγου της Λάρισας είπε ότι συμφωνεί με τον κ. Πάσογλου.  Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο κ. Σταμάτης Χαρατσής και είπε ότι το κράτος προσανατολίζεται στην κατάργηση των ταμείων προνοίας όπως έγινε με τα ταμεία των Δικηγορικών Συλλόγων όλων σχεδόν της Ελλάδος εκτός Αθηνών Θεσσαλονίκης και Πειραιά και οι Δικηγόροι δημιούργησαν το Κ.Ε.Α.Δ,  χρειάζεται έκτακτη ολομέλεια για το θέμα του Τ.Π.Δ.Ε. και η άποψη του είναι ότι στην προκειμένη  περίπτωση δεν πρέπει να ανακαινισθεί  το θέμα αυτό. Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο κ. Κωνσταντίνος Λίτσιος που είπε ότι η επιτροπή ανέλαβε να εξετάσει την υποχρεωτικότητα των εισφορών σε περίπτωση μετατροπής του Ταμείου Προνοίας σε Ν.Π.Ι.Δ. πρέπει η επιτροπή ανανεωμένη να συνεχίσει το έργο της είπε ότι στο χρονικό αυτό διάστημα από την προηγούμενη ολομέλεια έγιναν δύο συνεδριάσεις και η επιτροπή έφερε το πόρισμά της . Το θέμα αυτό θα  έπρεπε να το φέρουμε στις Γ. Συνελεύσεις των Συλλόγων να ενημερωθούν οι Συνάδελφοι και αυτοί να αποφασίσουν, θα πρέπει σήμερα να αποφασίσουμε να φέρουμε το θέμα αυτό στις Γ. Συνελεύσεις των Συλλόγων. Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο Γ. Μήτσης κα αφού ανέλυσε το θέμα της υποχρεωτικότητας με τα συν και τα πλην στη μετατροπή του Ταμείου σε Ν.Π.Ι.Δ. είπε εάν το κράτος θελήσει να συγχωνεύσει το ταμείο μας με άλλα ταμεία δεν μπορεί να το εμποδίσει κανείς έστω και αν γίνει το Τ.Π.Δ.Ε. ΝΠΙΔ. Ο κ. Κριάρης πήρε το λόγο και είπε ότι συμφωνεί με την άποψη ου διατύπωσε ο κ. Χαρατσής και διαφωνεί με την άποψη του κ. Λίτσιου για να πάει το θέμα στις Γ. Συνελεύσεις. Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο κ. Τσιριγώτης ο οποίος ( πήρε το λόγο) είπε ότι διαφωνεί με την άποψη του κ. Κριάρη ότι με τον ισχύοντα  νόμο μπορεί το ταμείο μας να μετατραπεί σε Ν.Π.Ι.Δ. και διασφαλίζεται η βιωσιμότητά του και κάνει την πρόταση να γίνει έκτακτη ολομέλεια για το θέμα αυτό και να συζητηθεί στις Γ. Συνελεύσεις των Συλλόγων για να αποφασίσουν οι συνάδελφοι. Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο κ. Καζάκης ο οποίος είπε τα εξής:  όπως λειτουργεί σήμερα το Ταμείο με το καθεστώς του Δημοσίου δεν υπάρχει η ελευθερία κινήσεως της διοίκησης του Ταμείου, το καθετί ελέγχεται από τον Πρόεδρο, ενώ στην άλλη περίπτωση Ν.Π.Ι.Δ. θα έχουμε την απόλυτη ελευθερία να χειριζόμαστε εμείς το θέμα μας και τις ενέργειες που θα κάνουμε και η λειτουργία του θα είναι καλύτερη. Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο πρόεδρος της Ολομέλειας Ιωάννης Χαλκιαδάκης ο οποίος είπε τα εξής: Δε του άρεσε το πόρισμα της επιτροπής είναι ξεκάθαρο ότι το ζήτημα του ταμείου μας δεν αφορά μόνο τους αντιπροσώπους, το θέμα αυτό θα πρέπει αν κατεβεί στις Γ. Συνελεύσεις των Συλλόγων και να αποφασίσουν οι συνάδελφοι εάν θέλουν την μετατροπή ή όχι έκανε είπε έρευνα για την υποχρεωτικότητα των εισφορών και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα ασφάλισης, το θετικό όμως είναι το εξής, όποιος συνάδελφος δεν θέλει να συμμετάσχει στο νέο φορέα θα πρέπει να προσφύγει στα δικαστήρια τα οποία θα αργήσουν να βγάλουν απόφαση και έτσι θα αποτραπούν  πολλοί συνάδελφοι να αποχωρήσουν από το νέο Ν.Π.Ι.Δ. για το λόγο αυτό θα πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις το κράτος δε σε περίπτωση συγχωνεύσεως δεν μπορεί να σου πάρει τα δικά σου τα χρήματα την στιγμή που δεν βάζει ούτε ένα ευρώ, συμφωνεί και αυτός να γίνει μία έκτακτή  ολομέλεια για το ζήτημα αυτό. Ο κ. Καζάκης πήρε πάλι το λόγο και ανέπτυξε πάλι την εισήγηση που έκανε στην ολομέλεια του 2004 για την μετατροπή του ταμείου σε Ν.Π.Ι.Δ. Στο σημείο αυτό ο κ. Πάσογλου πήρε το λόγο και στηρίζει την πρόταση του κ. Τσιριγώτη η οποία είναι η εξής: Να γίνει έκτακτη ολομέλεια σε συγκεκριμένο χρόνο (3 μήνες)  με μοναδικό θέμα συζήτησης  την μετατροπή του ταμείου προνοίας σε Ν.Π.Ι.Δ. και η απόφαση της ολομέλειας να πάει για συζήτηση στις Γ. Συνελεύσεις των Συλλόγων. Ο κ. Χαβαλές έκανε την εξής πρόταση. Το ζήτημα αυτό πρώτα να πάει για συζήτηση στις Γ. Συνελεύσεις των Συλλόγων και μετά να γίνει έκτακτη ολομέλεια. Ο κ. Πρεκετές πήρε το λόγο και είπε με βάση το πόρισμα της επιτροπής το θέμα θεωρείται λήξαν. Στο σημείο αυτό οι δύο προτάσεις ( Τσιριγώτη και Χαβαλέ) μπήκαν σε ψηφοφορία  και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Η πρόταση Τσιριγώτη πήρε 7  ψήφους και η πρόταση Χαβαλέ πήρε 3 ψήφους απορρίφθηκαν δε και οι δύο διότι  δεν συγκέντρωσε καμία πρόταση την απόλυτη ψήφο των παρόντων και σύμφωνα  με το 2318 απορρίφθηκαν  και οι δύο, στο σημείο αυτό μετά την απόφαση  απόρριψης από το Προεδρείο της ολομέλειας ο κ. Χαβαλές έκανε ένσταση ως προς το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας η οποία απορρίφθηκε  από το προεδρείο. Στο σημείο τούτο πήρε το λόγο ο κ. Πρεκετές και έκανε την εξής πρόταση για την απεμπλοκή του ζητήματος αυτού και είπε να συνεχίσει η επιτροπή  το έργο της, να λάβει γνωμοδοτήσεις από εμπειρογνώμονες γραπτές, οι οποίες να σταλούν στους Συλλόγους, με την πρόταση αυτή συμφώνησαν Ροϊδης, Χαλκιαδάκης,   Μήτσης κ.α  αλλά η πρόταση  αυτή δεν μπήκε σε ψηφοφορία . Μετά από όλα αυτά η ολομέλεια  αποφάσισε όλα τα μέλη της να κάνουν γραπτές προτάσεις για τα υπέρ και τα κατά της μετατροπής  του Ταμείου σε Ν.Π.Ι.Δ.  και έως το τέλος Νοεμβρίου 2005  να τις καταθέσουν στην Ε.Γ. της Ο.Δ.Ε.Ε, η οποία θα επεξεργαστεί όλες τις προτάσεις και η οποία  θα αποφασίσει ενδεχομένως να καλέσει έκτακτη ολομέλεια.

 Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο κ. Τσιριγώτης, ο οποίος μίλησε για τα πεπραγμένα της Ε.Γ. τα οποία , όπως   ετέθησαν από τον Πρόεδρο,  είπε ότι συμφωνεί και επίσης είπε ότι  για τα προβλήματα που υπάρχουν θα πρέπει να γίνονται επιτροπές, να ενισχύονται για να παράγουν έργο.

 Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο κ. Ι. Χαβαλές και είπε ότι μέσα στην Ε.Γ. υπάρχουν εντάσεις, κατηγόρησε τον Πρόεδρο της Ο.Δ.Ε.Ε. ότι είναι προσωποκεντρικός και δεν δίνει αρμοδιότητες στους άλλους δεν υπάρχει καλή συνεργασία, υπάρχει κόντρα Προέδρου και Γ. Γραμματέως και τα πρακτικά  εξ αιτίας αυτής της κόντρας δεν είναι υπογραμμένα, κατηγόρησε τον Πρόεδρο για την ύλη της Ισηγορίας και στο προηγούμενο τεύχος  δεν έφερε την ύλη στην Ε.Γ. προβάλει τις θέσεις του μέσα από αυτή, για το θέμα της φιλοξενίας των Ταϋλανδών δεν ζήτησε την βοήθεια της Ε.Γ. επίσης είπε ότι στα Σεμινάρια οι συνάδελφοι που διδάσκουν δεν πρέπει να αμοίβονται και μετά από σχετική ψηφοφορία που έγινε αυτή η πρόταση μη αμοιβής των μελών της Ε.Γ. που διδάσκουν η πρόταση αυτή δεν πέρασε. Επίσης έκανε την πρόταση  τα αποδεικτικά των Δ/γων πληρωμής του άρθρου 6304 να κατατίθενται από τους συναδέλφους που έχουν  κόλλημα την  60 η μέρα , η πρόταση αυτή δεν πέρασε σε σχετική ψηφοφορία που έγινε, επίσης επανήλθε στην ένταση που επικρατεί στην Ε.Γ. και είπε ότι ο πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε. θα πρέπει να κάνει μομφή κατά του Γ. Γραμματέως στην σημερινή ολομέλεια.

 Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο κ. Δ. Κριάρης και είπε ότι έπρεπε να ενημερώσει την ολομέλεια για μια καταγγελία που έκανε ο Κώστας Κατσαρός στο Σύλλογο Αθήνας στην οποία ανάφερε ότι η διαδικασία των εξετάσεως είναι διάτρητη, αλλά η ολομέλεια δεν συζήτησε το θέμα αυτό είπε δε ακόμη ότι υπάρχει ένταση στην Ε.Γ. αλλά σε καμία περίπτωση την κατάσταση αυτή δεν την δημιουργεί ο πρόεδρος αλλά άλλοι παράγοντες  που θέλουν  να διαμορφωθούν  διαφορετικά  οι συσχετισμοί μέσα στην Ε.Γ . Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο Καζάκης και είπε ότι μέσα  στην Ε.Γ. υπάρχει μεγάλη ένταση και θα έπρεπε το θέμα αυτό να το φέρει νωρίτερα στην ολομέλεια , στο σημείο τούτο έθεσε θέμα τροποποιήσεων κανονισμών αλλά υπήρξε φοβερή αντίδραση μέσα στην Ε. Γ διότι όποια πρόταση και να κάνει δεν βρίσκει ανταπόκριση, μίλησε ακόμη για την συνέντευξη  που έδωσε στη ΝΕΤ για τους πλειστηριασμούς ,  και είπε  ότι ο δημοσιογράφος τηλεφώνησε προσωπικά στον ίδιο και όχι στην ομοσπονδία και τη συνέντευξη  αυτή  την έδωσε  σαν άτομο και όχι σαν Γραμματέας της Ο.Δ.Ε.Ε. μίλησε ακόμη για τη διαφήμιση  και είπε ότι εγώ και η ομάδα μου δεν συμμορφώνονται σύμφωνα με τις απόψεις των οργάνων της Ο.Δ.Ε.Ε. διότι κανένας νόμος δεν απαγορεύει τη διαφήμιση, και όποιος νομίζει ότι θίγεται να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια  και   κατηγόρησε τον Πρόεδρο για την επιστολή ενημέρωση που έκανε και έστειλε τους αντιπροσώπους στο σημείο αυτό  είπε ότι όλα αυτά τα κάνουν για να του σπάσουν τα νεύρα που τον κατηγορούν για ανήθικη συμπεριφορά και διάβασε την  επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος στους  αντιπροσώπους. Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο πρόεδρος  επί προσωπικού και είπε   ότι όλα  αυτά που συμβαίνουν στην Ε.Γ. είναι όλα δημιουργήματα του Γ. Γραμματέα ο οποίος δεν σέβεται ούτε τα έγγραφα και το περιεχόμενο αυτών  τα οποία υπογράφει και στέλνονται  στα διάφορα όργανα και στους συναδέλφους προς ενημέρωση και συμμόρφωση, ο Γ. Γραμματέας και το επαναλαμβάνει με περισσό θράσος σε ότι  αφορά την διαφήμιση  δεν συμμορφώνεται και θα συνεχίσει  να διαφημίζεται όπου αυτός και η ομάδα του αποφασίσει.  Στο σημείο από το προεδρείο και με τη σύμφωνη γνώμη και άποψη της ολομέλειας μπήκε το θέμα Ταμειακού απολογισμού και προϋπολογισμού , διαβάστηκε η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής από το προεδρείο της Ο.Δ.Ε.Ε. και με ψηφοφορία εγκρίθηκαν ομόφωνα οι δαπάνες του προηγούμενου έτους 2005,  εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός  σύμφωνα με τις επικείμενες αυξήσεις και εξουσιοδοτήθηκε η Ε.Γ. να τροποποιήσει τα κονδύλια αυτού σύμφωνα  με τις αυξήσεις και ο προϋπολογισμός  αυτός εγκρίθηκε ομόφωνα από την ολομέλεια.

 Στο σημείο αυτό διαβάστηκε από το προεδρείο επιστολή που έστειλε  η επιτροπή αλληλεγγύης με την  οποία ευχαριστεί την Ο.Δ.Ε.Ε. για την προσφορά της.

Στο σημείο τούτου μετά την ψήφιση του  απολογισμού και προϋπολογισμού συνεχίζονται οι ομιλίες για τα πεπραγμένα και αμέσως πήρε το λόγο ο κ. Κ. Λίτσιος και είπε όπως φαίνεται από τα προλεχθέντα η Ε.Γ. δεν λειτουργεί, δεν ειπώθηκε όλη η αλήθεια  και αναφέρθηκε σε κάποιο έγγραφο της ΠΡΟΣΥΔΕ το οποίο κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο 2005 και ζήτησα από τον Πρόεδρο της ολομέλειας μετά από ψηφοφορία να ανακληθεί αυτό το έγγραφο. Κατηγόρησε τον Πρόεδρο της Ο.Δ.Ε.Ε. ότι κάνει αθέμιτο ανταγωνισμό και διαφήμιση   διότι στα έγγραφα του  γραφείου  του αναφέρονται όλα τα ονόματα των συνεργατών του κατηγόρησε δε και και τον κ. Ηλία Ζαχάκο ότι τον διορίζουν σε δικόγραφα του Κωτσόβολου αντίκλητο συμφωνεί δε σε πολλά σημεία των πεπραγμένων με τον κ. Σ. Καζάκη, δεν συμφωνεί όμως με την διαφήμιση που κάνει. Στο σημείο αυτό πήρε  το λόγο ο κ. Πάσογλου και είπε ότι συνάδελφοι και μάλιστα οι συνδικαλιστές  με ανούσια θέματα τα οποία δεν κάνουν καλό στον κλάδο και δεν ασχολούνται με τα σοβαρά ζητήματα και τα προβλήματα του κλάδου, όπως είναι το κτηματολόγιο, επιδόσεως εξωτερικού, ταχυδρομική επίδοση κ.λπ. η αντιπαράθεση δε στην Ε.Γ. είναι φανερή διότι στέλνονται  έγγραφα από τον ένα στον άλλο, στην δε εφημερίδα  Δημιουργία διάβασε  ανεπίτρεπτες συκοφαντίες εις βάρος του, για δε τις όποιες υπηρεσίες η θέση του είναι γνωστή και η Ο.Δ.Ε.Ε. ήδη έχει αποφασίσει για αυτές στην Καστοριά, πρέπει η ολομέλεια να εργαστεί για την κατάργηση της τριπλής δωσιδικίας και θα πρέπει να εργαστούμε προς την κατεύθυνση  αυτή.  Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο κ. Μήτσης και είπε, η ομιλία του θα μου δοθεί σε σημείωμα το οποίο θα επισυνάψω στα παρόν πρακτικά.

 Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο κ. Χαρατσής και είπε ότι συμφωνεί σε πολλά από αυτά που είπε ο κ. Πάσογλου και άσκησε κριτική  για τα πεπραγμένα  στην Ε.Γ.  Στο σημείο αυτό  πήρε το λόγο ο κ. Χαλκιαδάκης ο οποίος είπε ότι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως κλάδος θα πρέπει για την επίλυσή των να συνεργαστούμε και με άλλους κλάδους, κατηγόρησε  δε τον κ. Καζάκη για τη στάση που κρατά σε ότι αφορά το θέμα της διαφήμισης το οποίο αποκάλεσε ανήθικο, Καραγκιόζη κ.λπ. διότι δεν σέβεται τις αποφάσεις των οργάνων στα οποία υπηρετεί με τις θέσεις που κατέχει σε αυτά, δίνει δε το κακό παράδειγμα σε όλους  τους συναδέλφους να μην υπακούουν στις  αποφάσεις των οργάνων. Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο κ. Καζάκης και είπε, εφ’ όσον  δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο με το οποίο να απαγορεύεται η διαφήμιση, δεν μπορεί κανείς να το υποχρεώσει να πειθαρχήσει σε καμία απόφαση των οργάνων, η βαβούρα δε, γίνεται διότι πίσω από όλα αυτά υπάρχουν άλλοι λόγοι και έφερε ως παράδειγμα τον κ. Πάσογλου ο οποίος αλλάζει τις ιδέες σαν τα πουκάμισα, στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο κ. Αναγνωστόπουλος ο οποίος  είπε ότι για αυτά που λέει και πράττει ο κ. Καζάκης ήδη θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί από όλα τα όργανα της Ο.Δ.Ε.Ε. Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο πρόεδρος της ολομελείας της ΟΔΕΕ ο οποίος είπε ότι θα πρέπει θ κάποια στιγμή να ασχοληθεί η Ο.Δ.Ε.Ε. με το κτηματολόγιο, εξώδικο συμβιβασμό την τριπλή δωσιδικία κ.λπ. και τα οποία κα να οριστούν θέματα έκτακτης ολομέλειας. Στο σημείο αυτό τελείωσαν οι εργασίες της Ολομέλειας και ο πρόεδρος της ολομέλειας έκλεισε τις εργασίες της.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


Στις 13/03/2006


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
 
ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ"
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/ 26.7.2018
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡ. 5/2018 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2018 -2019 Φ.Ε.Κ. 4179/τ. Β΄21.09.2018
 
ΠΟΛ 1043/18 (ΦΕΚ Β΄/21.3.18)
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ-ΚΕΔΕ Ν. 4512/18
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
ΟΔΗΓΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (μέγεθος: 1393ΚΒ)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (Φ.Ε.Κ. 5869 τ. Β΄/31.12.2018) (μέγεθος: 117 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ ¨Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ" (ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ Ν.4335/2015) (μέγεθος: 354 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ & E-SERVICE" (μέγεθος: 1884 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ" (μέγεθος: 696 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ" (μέγεθος: 245 KB)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΑ ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α. ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4335/2015 (μέγεθος: 217 KB)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΦΕΚ 2899 τ.Β΄/30.12.15) (μέγεθος: 125 KB)
Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 (μέγεθος: 114 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 05/11/2014) (μέγεθος: 347KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES