ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ          ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.          ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2019          ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ          Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων Δ.Ε. 2019          

In order to look for bailiffs in Greece, click here

ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 56
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.


Πρακτικά έκτακτης ολομέλειας στην Πάτρα 17-18/7/2004

   Επιμέλεια: Διονύσιος Κριάρης                            

                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 28

Πρακτικά συνεδριάσεως της Ολομέλειας των Αντιπροσώπων της 17ης και 18ης Ιουλίου 2004 στην Πάτρα

Στην Πάτρα σήμερα, 17 Ιουλίου 2004, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:55 αρχίζει η συνεδρίαση της έκτακτης συνέλευσης της ολομέλειας των Αντιπροσώπων στην αίθουσα συνεδρίων του Ξενοδοχείου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ PALACE», σύμφωνα με την από 24 Ιουνίου 2004 σχετική πρόσκληση και με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.- Ενημέρωση 2.-Υπόδειξη εκπροσώπων του κλάδου στο Ταμείο Νομικών και στο Ταμείο Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών. 3.- Αναπροσαρμογή αμοιβών. 4.- Συγκρότηση επιτροπών (χωρισμός της ολομέλειας σε τμήματα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες για επεξεργασία θεμάτων). Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (παρόντες όλοι οι αντιπρόσωποι σύμφωνα και με το σχετικό βιβλίο παρουσιών) ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κήρυξε την έναρξη των εργασιών της συνέλευσης και κάλεσε τα μέλη της να εκλέξουν τα κατά νόμο προεδρείο της με ομόφωνη δε απόφαση εξελέγησαν για τη διεύθυνση των εργασιών αυτών ως πρόεδρος ο κ. Χαράλαμπος Καρπαθάκης, Πρόεδρος του Συλλόγου Κρήτης, ως αντιπρόεδρος η κ. Βασιλική Γραμματοπούλου, συνάδελφος του Πρωτοδικείου Πειραιά, και ως Γραμματέας ο κ. Κωνσταντίνος Δεμενίδης, συνάδελφος του Πρωτοδικείου Ξάνθης. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Ευθύμιος Πρεκετές και αναφερόμενος επί του πρώτου θέματος ενημέρωσε επί των εξής: -Επί των οικονομικών. Έγινε συμμάζεμα (οφειλές συλλόγων κ.λπ)- -Μεταφορά γραφείων Ομοσπονδίας -Ανάδειξη του κλάδου -Εξομοίωση αμοιβών ΚΕΔΕ -Λειτουργία τμημάτων της Ολομέλειας -Αναπροσαρμογή αμοιβών -Εισπρακτικές εταιρείες -Επίδοση ποινικών δικογράφων -Συμμετοχή σε επιτροπές εκσυγχρονισμού Κώδικα Πολ. Δικον. -Διορισμός Δικ. Επιμελητών ως Δικαστ. Αντιπρος. Εκλογών -Πολιτιστικές Εκδηλώσεις -Ημερίδες -Έκδοση περιοδικού. Μετατροπή Ισηγορίας -Έκδοση βιβλίου. Περιεχόμενα. Υποδείγματα κ.λπ. -Αποστολή πρακτικών στους αντιπροσώπους -Κτηματολόγιο. Επίσκεψη στο Νομικό Σύμβουλο -Ιστοχώρος -Φορολογικό -Επίσκεψη στον Υπουργό Δικαιοσύνης -Σεμινάρια : Αύξηση ωρών για Πολ. Δικονομία και πρακτικές εφαρμογές κατά 8 και 4 ώρες αντίστοιχα. Προσθήκη ωρών για το Internet. -Ταμείο Νομικών. Τακτοποίηση οφειλών Διασφάλιση με ομόλογα ελληνικού Δημοσίου. Πρόβλεψη αναγκαίων πιστώσεων για 2005 -Οργανικές θέσεις. Μείωση. Συνεργασία Προέδρων με ΟΔΕΕ. -Ταμείο Προνοίας. Δυσλειτουργία -Αθέμιτος Ανταγωνισμός. Στη συνέχει έλαβαν το λόγο και τοποθετήθηκαν ως εξής: -ο κ. Δημοσθένης Τσιριγώτης, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, αναφέρθηκε στην έκθεση Μουζι και στην ιστοσελίδα. Αναφερόμενος στη δυσλειτουργία του Ταμείου Προνοίας δήλωσε ότι δεν υπάρχει και ευθύνεται το Δ.Σ., η ανεπάρκεια του Διευθυντή και η ανάλγητη συμπεριφορά των υπαλλήλων του. Τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με κακή διάθεση. Χρειάζονται παρεμβάσεις και πρέπει να πιέζουμε. Εκτίμησε ότι η πρόταση για εκλογικούς αντιπροσώπους μπήκε στο συρτάρι, και ότι για τα θέματα χρειάζεται περισσότερη επιμέλεια από την Ομοσπονδία και όχι από υπηρεσιακούς παράγοντες. -ο κ. Αβραάμ Πάσογλου, αντιπρόσωπος του Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στον τρόπο πρόσληψης των υπαλλήλων του Ταμείου Προνοίας και πρότεινε την τοποθέτηση μηχανήματος κάρτας για την τήρηση του ωραρίου δηλώνοντας ότι έχουν χαθεί και πλαστογραφηθεί έγγραφα. Ζήτησε την καθιέρωση πριμ παραγωγικότητας για το Διευθυντή του Ταμείου, την αλλαγή του καταστατικού του και τη μετατροπή του από δημοσίου σε ιδιωτικού δικαίου. Επίσης σημείωσε ότι δεν έχουμε μείωση επαγγελματικής ύλης αλλά απλώς συγκέντρωση σε λίγους και γι’ αυτό να μην αποπροσανατολιστούμε. -ο κ. Κωνσταντίνος Λίτσιος, Πρόεδρος του Συλλόγου Αθηνών, τάχθηκε κατά της συγκρότησης επιτροπών (χωρισμού της ολομέλειας σε τμήματα). Δήλωσε ότι δεν πρέπει να ζητάμε να υλοποιηθούν όλες οι αποφάσεις αλλά κάποιες από αυτές για σίγουρα και ζήτησε να παρθούν αποφάσεις και να υλοποιηθούν. Επισήμανε ότι το Ταμείο Προνοίας χρειάζεται εξυγίανση, ότι επί τρία χρόνια η διοίκηση δεν έπαιρνε μέτρα για το ταμείο και ότι χρειάζεται διορισμός τετραμηνιών. Τέλος αμφισβήτησε την αναγκαιότητα της έκτακτης συνέλευσης τονίζοντας ότι έγινε μόνο για προγραμματικές δηλώσεις. -ο κ. Διονύσιος Κριάρης, ταμίας της Ομοσπονδίας έθεσε θέμα συνταγματικού προβλήματος για την ιδιωτικοποίηση του Ταμείου Προνοίας και σε ότι αφορά το χωρισμό της ολομέλειας σε τμήματα εκτίμησε ότι πρέπει να έχουν συγκεκριμένα θέματα για επεξεργασία και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια για περάτωση του έργου. -Ο κ. Σταμάτης Χαράτσης, Πρόεδρος του Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στα αποθεματικά του ΤΥΔΕ και στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής κάρτας ασθένειας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα προβλήματα του Ταμείου Προνοίας θεωρεί υπεύθυνους τους υπαλλήλους του Ταμείου, δέχεται ότι έγιναν βήματα μπροστά (κατασκηνώσεις, δάνεια κ.λπ) και συμφωνεί με την καθιέρωση πριμ παραγωγικότητας για το διευθυντή του Ταμείου. -ο κ. Σωτήριος Καζάκης, γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας, αναφέρθηκε στη Λειτουργία του Ταμείου Προνοίας, στην αγορά αίθουσας που δεν λειτουργεί, στην λήψη απόφασης για δάνεια που δεν εφαρμόζεται, στην ανάγκη αύξησης του εφάπαξ και στην εν γένει απελπιστική κατάσταση του Ταμείου Πρότεινε να υπάρξει ολοκληρωμένη πρόταση της Εκτελεστικής γραμματείας. -ο κ. Παύλος Γενναιόπουλος, αντιπρόσωπος του Συλλόγου Αθηνών, αναφέρθηκε στον αθέμιτο ανταγωνισμό και στις επιδόσεις του εξωτερικού, τις οποίες θεωρεί καλή πηγή επαγγελματικής ύλης. -ο κ. Ιωάννης Χαλκιαδάκης, αντιπρόσωπος του Συλλόγου Αθηνών, αναφέρθηκε στο συνδικαλιστικό κίνημα, τους εκλογικούς αντιπρόσωπους, τις εισπρακτικές εταιρείες, το φορολογικό, το ταμείο Προνοίας, το άνοιγμα του επαγγέλματος και το κτηματολόγιο. Επεσήμανε ότι έχει μειωθεί η επαγγελματική ύλη και ότι πρέπει να δυσχερανθούν οι εξετάσεις. Ζήτησε να βγει κάποιο συμπέρασμα μετά τη συζήτηση, αφού δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα, αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης αγωνιστικού παλμού και κατέθεσε υπόμνημα που παραπέμφθηκε για επεξεργασία στην εκτελεστική γραμματεία. -ο κ. Ιωάννης Χαβαλές, αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας, ζήτησε να δοθεί ανοχή στην εκτελεστική γραμματεία, εκτίμησε ότι οι εκπρόσωποι του κλάδου στο Ταμείο Προνοίας έκαναν λάθη, ότι η εργασιακή ύλη έχει αυξηθεί αλλά είναι συγκεντρωμένη σε λίγους και ότι πρέπει να συνεχίσει το έργο της η επιτροπή κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού. -ο κ. Ιωάννης Κολοβός , πρόεδρος του Συλλόγου Ναυπλίου, ανακοίνωσε ότι στην περιφέρεια του Εφετείου του η εργασία παρουσιάζει μείωση κατά 50%. Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με το άρθρο 117 περ. «α» του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών σε συνδυασμό προς το άρθρο 121 περ. «γ» του ιδίου Κώδικα η ολομέλεια είναι αρμόδια να αποφασίσει για την υπόδειξη των εκπροσώπων του κλάδου που μετέχουν στο Δ.Σ. του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας, τονίζοντας παράλληλα ότι θα ήταν Χρήσιμο με κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση, όπως συμβαίνει και στους άλλους συγγενείς κλάδους, οι εκπρόσωποι αυτοί να ορίζονται εξ εφετείου ώστε α) στο Ταμείο Νομικών να μετέχει ο εκάστοτε πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο οποίος θα ορίζει και τον αναπληρωτή του και β) στο Ταμείο Προνοίας να μετέχουν οι πρόεδροι των δύο μεγαλύτερων συλλόγων της χώρας και ένας εκ των αντιπροέδρων της Ομοσπονδίας, οριζόμενος με απόφαση της «ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ», οι οποίοι θα ορίζουν και τους αναπληρωτές τους. Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων η ολομέλεια αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εκλεγούν με μυστική ψηφοφορία οι υποδειχθησόμενοι εκπρόσωποι καθώς και οι αναπληρωτές τους ως εξής: 1.Για το Ταμείο Νομικών θα καταρτιστούν ομοιόμορφα χειρόγραφα ψηφοδέλτια με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και η προτίμηση των εκλογέων θα σημειώνεται με ένα σταυρό δίπλα στο ονοματεπώνυμο του προτιμημένου. Τακτικό μέλος θα είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης (σχετικά πλειοψηφών) και αναπληρωματικό ο δεύτερος, σε περίπτωση δε ισοψηφίας θα διενεργείται κλήρωση. 2. – Για το Ταμείο Προνοίας θα καταρτιστούν ομοιόμορφα χειρόγραφα ψηφοδέλτια με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων τακτικών μελών επάνω και αναπληρωματικών στη συνέχεια με αλφαβητική σειρά η δε προτίμηση θα εκφράζεται με ένα σταυρό δίπλα στο ονοματεπώνυμο του προτιμώμενου τακτικού μέλους και ένα σταυρό δίπλα στο όνομα του προτιμώμενου αναπληρωματικού μέλους, Εκλέγονται οι σχετικά πλειοψηφούντες και σε περίπτωση ισοφηφίας διενεργείται κλήρωση. Ορίστηκε ώρα έναρξης των εκλογικών διαδικασιών η 16:00 και …… οι επιθυμούντες να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους. Για το ταμείο Νομικών υποψήφιοι είναι ο Λίτσιος Κωνσταντίνος, Πρεκετές Ευθύμιος και Χαλκιαδάκης Ιωάννης. Για το Ταμείο Προνοίας υποψήφιοι είναι α) Τακτικά μέλη οι : Καζάκης Σωτήριος, Λίτσιος Κωνσταντίνος, Ροϊδης Σεραφειμ και Χαλκιαδάκης Ιωάννης. Β) Αναπληρωματικά μέλη οι Γενναιόπουλος Παύλος, Ζαχάκος Ηλίας και Χρυσός Δημήτριος. Κατά τις ψηφοφορίες εψήφισαν οι 26 αντιπρόσωποι και βρέθηκαν 26 έγκυρα ψηφοδέλτια για κάθε ψηφοφορία. Μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης τα αποτελέσματα είναι τα εξής, τα οποία και ανακοινώθηκαν στο σώμα από τον Πρόεδρο της συνέλευσης: Α.- δια το Ταμείο Νομικών έλαβαν κατά σειρά ο Ευθύμιος Πρεκετές 13 ψήφους, ο Κωνσταντίνος Λίτσιος 11 ψήφους και Ιωάννης Χαλκιαδάκης 2 ψήφους, Κατά συνέπεια επιλέγεται για το Ταμείο Νομικών ο Ευθύμιος Πρεκετές με αναπληρωτή τον Κων/νο Λίτσιο αλλά ο ο Κων/νος Λίτσιος εδήλωσε προφορικά ότι παραιτείται της εκλογής του ως αναπληρωτή στο Ταμείο Νομικών υπέρ του τρίτου κατά σειρά Ιωάννη Χαλκιαδάκη. Β- Για το Ταμείο Προνοίας έλαβαν κατά σειρά, Α) Ως τακτικά μέλη ο Κων/νος Λίτσιος 9 ψήφους, ο Σεραφειμ Ροϊδης 8 ψήφους, ο Σωτήριος Καζάκης 6 ψήφους και ο Ιωάννης Χαλκιαδάκης 3 ψήφους. Β) Ως αναπληρωματικά μέλη ο Ηλίας Ζαχάκος 10 ψήφους, ο Παύλος Γενναιόπουλος 9 ψήφους και ο Δημήτριος Χρυσός 6 ψήφους . Κατά συνέπεια, και μετά σύμφωνη γνώμη των εκλεγέντων, επιλέγονται για το Ταμείο Προνοίας ως τακτικά μέλη οι Κωνσταντίνος Λίτσιος με αναπληρωτή τον Παύλο Γενναιόπουλο και Σωτήριο Καζάκη με αναπληρωτή τον Δημήτριο Χρυσό και Σεραφείμ Ροϊδη με αναπληρωτή του Ηλία Ζαχάκο. Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας διατύπωσε την πρόταση της εκτελεστικής γραμματείας για αύξηση κατά 50% των αμοιβών επίδοσης, αντιγράφων και αποζημίωση χιλιομετρικής απόστασης και 10% για τα υπόλοιπα.. Για τις αμοιβές Κ.Ε.Δ.Ε. αντίστοιχη αύξηση κατά 30% και 10% , να εξουσιοδοτηθεί δε η εκτελεστική γραμματεία προκειμένου να προχωρήσει στις σχετικές ενέργειες και διαπραγματεύσεις. Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο και τοποθετήθηκαν ως εξής: -ο κ. Παναγιώτης Ζούζουλας, αντιπρόσωπος του Συλλόγου Ναυπλίου κατέθεσε έγγραφη πρόταση, η οποία προσαρτάται στο παρόν πρακτικό, τη στήριξε δε και προφορικά. -ο κ. Ιωάννης Χαλκιαδάκης διατύπωσε την άποψη ότι καλή είναι η αναπροσαρμογή αλλά αργότερα θα μείνει με το 20% της δουλειάς γιατί θα μειοδοτούν οι άλλοι. -ο κ. Αχιλλέας Μπουτσιάδης, αντιπρόσωπος του συλλόγου Λάρισας και Δυτικής Μακεδονίας συμφωνεί με την πρόταση της εκτελεστικής γραμματείας εκτός από τα αντίγραφα για τα οποία προτείνει αύξηση 10% -ο κ. Κωνσταντίνος Λίτσιος προτείνει να εξουσιοδοτηθεί η εκτελεστική γραμματεία για το θέμα από άλλα και να αποσαφηνιστεί για τους συναδέλφους που διατηρούν και δεύτερο γραφείο πως θα υπολογίζεται η χιλιομετρική αποζημίωση. -ο κ. Αβραάμ Πάσογλου προτείνει σε ότι αφορά τα αντίγραφα να εισπράττεται αμοιβή μόνο για τα πρώτα 4 φύλλα εκτός αν είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν περισσότερα λόγω περιγραφών κ.λπ., για τα υπόλοιπα δε φύλλα να εισπράττεται μόνο το τέλος αντιγράφου ( ένσημο). Πρότεινε στη σχετική υπουργική απόφαση και στο κεφάλαιο διαφόρων αντικειμένων να προστεθεί και η διαπιστωτική πράξη του Ν. 2844. Κατά τα λοιπά προτείνει να μη γίνουν αυξήσεις γιατί θα οξυνθεί η οικονομική κατάσταση οι αυξήσεις δεν θα ευνοήσουν αυτούς που εισπράττουν λίγα σε σχέση με τα κανονικά αφού οι αμοιβές είναι καλές αρκεί να εισπράττονται. -ο κ. Παύλος Γενναιόπουλος συμφωνεί με τις απόψεις των Αβραάμ Πάσογλου και Ιωάννη Χαλκιαδάκη. -ο κ. Γεώργιος Μήτσης, αντιπρόσωπος του Συλλόγου Αθηνών, θεωρεί τις προτεινόμενες αυξήσεις λογικές με εξαίρεση τα αντίγραφα, τονίζει όμως ότι αν δεν μας δώσουν αύξηση στις αμοιβές , να μας αυξήσουν την ύλη. -ο κ. Δημοσθένης Τσιριγώτης προτείνει να οριστεί τακτό διάστημα, ανά διετία τουλάχιστον, για την αναπροσαρμογή των αμοιβών. Επίσης να πάρει απόφαση η ολομέλεια για τα 4 φύλλα αντιγράφων. Τέλος και αφού εξαντλήθηκε η συζήτηση επί του θέματος αυτού, η ολομέλεια αποφάσισε: 1.Αύξηση της αμοιβής επίδοσης, αντιγράφων και αποζημιώσεως χιλιομετρικής απόστασης κατά 50% και για τα υπόλοιπα 10% . 2.Για τη διαδικασία ΚΕΔΕ αύξηση της αμοιβής επίδοσης, αντιγράφων και αποζημίωσης χιλιομετρικής απόστασης 30% και για τα υπόλοιπα 10% η χιλιομετρική δε αποζημίωση να υπολογισθεί από το κύριο γραφείο του Δικ. Επιμελητή. 3.Για τα αντίγραφα η αμοιβή να αφορά μόνο τα 5 πρώτα φύλλα, όσα και αν έχει το έγγραφο, και για τα υπόλοιπα να χρεώνεται μόνο το τέλος αντιγράφου (ένσημο). Στο σημείο αυτό και περί ώρα 20:00 διεκόπη η συνεδρίαση για το πρωί της επόμενης ημέρας. Στην Πάτρα σήμερα, 18 Ιουλίου 2004, και ώρα 10:00 συνεχίζεται η διακοπείσα κατά την προτεραία συνεδρίαση της ολομέλειας. Κατά την έναρξη, λαμβάνει το λόγο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και αναφέρεται στο χωρισμό της ολομέλειας, σε τμήματα για επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων όπως είναι τα ποινικά δικόγραφα, τα δικόγραφα εξωτερικού, τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών, αναμόρφωση ΚΕΔΕ, κτηματολόγιο, έκδοση βιβλίου. -ο κ. Δημοσθένης Τσιριγώτης διαφωνεί για το χωρισμό σε ομάδες και για τα ποινικά δικόγραφα θεωρεί ότι θα έχουμε εμπλοκές με τον υπόκοσμο. Να συζητήσουμε μόνο τα κατ΄ έκγληση. -ο κ. Αβραάμ Πάσογλου συμφωνεί με τον κ. Τσιριγώτη δηλώνοντας ότι υπήρξαν και στο παρελθόν αλλά μόνο μία δούλεψε. Υποστήριξε ότι οι επιτροπές γίνονται για να μην παράγουν έργο. Επομένως η εκτελεστική γραμματεία να ασχοληθεί με θέματα και να κάνει δουλειά. Είναι αντίθετος και με τα ποινικά δικόγραφα γιατί ο όγκος της δουλειάς θα οδηγήσει στην αύξηση των θέσεων. -ο κ. Σωτήριος Καζάκης πρότεινε να ψηφίσει η ολομέλεια αν θέλει να δημιουργηθούν τμήματα ή όχι. -ο κ. Κωνσταντίνος Λίτσιος ζήτησε να εξουσιοδοτηθεί η εκτελεστική γραμματεία να επεξεργαστεί τα θέματα και να τα φέρει στην ολομέλεια. -ο κ. Σταμάτης Χαρατσής ισχυρίστηκε ότι καμιά επιτροπή δεν παρήγαγε έργο μέχρι σήμερα, Αρμόδια είναι η εκτελεστική γραμματεία Αφού εξαντλήθηκε η συζήτηση επί του θέματος αυτού η ολομέλεια κατά πλειοψηφία αποφάσισε να μη γίνει ο χωρισμός αυτός σε τμήματα για επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων αλλά να εξουσιοδοτηθεί η εκτελεστική γραμματεία να επεξεργαστεί τα θέματα και να τα φέρει για συζήτηση στην ολομέλεια. Στο σημείο αυτό και περί ώρα 11: 15 και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα ημερήσιας διάταξης, , ο πρόεδρος της συνέλευσης κήρυξε το πέρας των εργασιών της Ο πρόεδρος της Συνέλευσης ο Γραμματέας


Στις 06/10/2005


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
 
ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ"
 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 
Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/ 26.7.2018
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡ. 5/2018 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2018 -2019 Φ.Ε.Κ. 4179/τ. Β΄21.09.2018
 
ΠΟΛ 1043/18 (ΦΕΚ Β΄/21.3.18)
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ-ΚΕΔΕ Ν. 4512/18
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
ΟΔΗΓΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (μέγεθος: 1393ΚΒ)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (Φ.Ε.Κ. 5869 τ. Β΄/31.12.2018) (μέγεθος: 117 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ ¨Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ" (ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ Ν.4335/2015) (μέγεθος: 354 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ & E-SERVICE" (μέγεθος: 1884 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ" (μέγεθος: 696 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ" (μέγεθος: 245 KB)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΑ ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α. ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4335/2015 (μέγεθος: 217 KB)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΦΕΚ 2899 τ.Β΄/30.12.15) (μέγεθος: 125 KB)
Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 (μέγεθος: 114 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 05/11/2014) (μέγεθος: 347KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES